Aktuellt

Händer våren 2022

Här kan du läsa om föreningens program på våren.

Kommande evenemang hösten 2017

Här kan du läsa om föreningens program på hösten.

FNF:s utlåtanden/NYL:in lausunnot

Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID./Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Ilmastotaisto

Kouluille suunnattu Ilmastotaisto käynnistyy 11. marraskuuta. Tänä vuonna teemana on muovijäte.